Ekonomisi

Tarıma dayalı bir ekonomisi vardır. Başlıca üretilen ürünler arasında pamuk, incir, üzüm, çiğit, buğday ve zeytin vardır. Ayrıca ilçede tarım ürünlerinin işlendiği atölyeler de mevcuttur. Bununla birlikte ilçede kullanılabilir tarım arazilerinde işlenen ürünler arasında en büyük payı incir almaktadır. Sonrasında ise zeytin ve sebzecilik gelmektedir. Pamuk üretimi giderek azalmaktadır. Turfanda sebzecilik ise son yıllarda gelişme göstermektedir (2).

Civarda bolca bulunan termal kaynaklardan yararlanarak özellikle Kızıldere köyünde çıkarılan sıcak sulardan yararlanarak seracılık, elektrik üretimi ve termal otel işletmeciliği yapılmaktadır.

"İlçe merkezinin doğusunda yer alan Kızıldere Köyü yakınında bulunan jeotermal alanda, Türkiye'nin ilk jeotermal santralı kurulmuştur. 1984'ten beri elektrik enerjisi ve kuru buz üretilmektedir" (1).

"Buharkent jeotermal alanında, Kızıldere ve Tekkeköy mevkiinde geniş bir alana yayılmış çok sayıda kaynak ve kuyu bulunmakta olup, bunlar iki alt bölgeye ayrılarak incelenmiştir.

Kızıldere Bölgesi: Kızıldere jeotermal sahasında, Türkiye'nin ilk jeotermal santralı kurulmuştur. Sahada geçmişte çok sayıda sıcak su kaynağının olduğu bilinmektedir. Fakat günümüzde Kızıldere santralının elektrik üretimi sonucu sahadaki kısmi basınç düşüşü nedeniyle, bölgedeki kaynakların tamamen kurumuş olduğu veya çok zayıf çıkışlar şeklinde kendini gösterdiği gözlenmiştir.

Tekkeköy Bölgesi: Kızıldere jeotermal alanının güneyinde kalan bölgede, Büyük Menderes grabeninin güneyinde D-B yönündeki kırık hattı boyunca çok sayıda kaynak bulunmaktadır.

İlçede tarım alanlarının ve ormanlarının geniş olmasından dolayı çok sayıda küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İlçemizde kurulu SAV-KOOP (Savcıllı-Kızıldere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi) başta olmak üzere diğer mandıralardan da süte alıcı bulunabilmektedir.

İlçede sanayi istenilen düzeyde değildir. Sadece tarım ürünlerini işleyen birkaç küçük işletme mevcuttur. Bir de 1974 yılında kurulmuş olan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bulunmaktadır. Mobilyacı, kaynakçı, tornacı vs. gibi 47 küçük işyeri bulunmaktadır.

Genel olarak ilçenin turistik bir değeri yoktur. Ancak ilçenin Pamukkale, İzmir gibi yörelere ulaşan yol güzergâhı üzerinde olması dolayısıyla uğrak bir yer olma özelliğine sahiptir. Ayrıca Sarayköy'e bağlı Tekkeköy, İnsuyu ve Umut Termal Kaplıcalarına ulaşım da bu ilçeden yapılmaktadır(2).

2007 yılında ilçe Bakanlar Kurulu kararı ile "Termal Turizm Alanı" olarak ilan edilmiştir. Bunun turizm yatırımlarını daha ileri bir noktaya taşıyacağı ve bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi, 2014 Aralık ayındaki yönetim değişikliği ile birlikte çalışmalarına hız vermiştir ve başkan Mehmet Erol tarafından hayata geçirilmiştir.Buharkent Belediyesi