İşyeri Açma Ruhsatı

İşyeri açma ruhsatı almak için gerekli evraklar;

UMUMA AÇIK İŞYERİ
1. Müracaat Formu (Belediye Veznesi'nden)
2. Tapu Fotokopisi
3. Yapı Kullanma İzin Belgesi
4. Kira Sözleşmesi
5. Vergi Levhası Fotokopisi
6. İkametgah
7. Esnaf Sicil Kaydı
8. Sabıka Kaydı
9. Şirketlerde Ana Sözleşme ve İmza sirküleri
10. Kimlik Fotokopisi
11. Yangın Söndürücü Faturası
12. Kat Maliklerinden Muvafakkatname
13. Numarataj Belgesi
14. Mesafe Krokisi
15. Naylon Telli Dosya
16. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
17. (26x35) Torba Zarf
18. Yangın Önlem Raporu
19. Mesleki Yeterlilik Belgesi

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE
1. Müracaat Formu (Belediye Veznesi'nden)
2. Tapu Fotokopisi
3. Yapı Kullanma İzin Belgesi
4. Kira Sözleşmesi
5. Vergi Levhası Fotokopisi
6. İkametgah
7. Esnaf Sicil Kaydı
8. Şirketlerde Ana Sözleşme ve İmza sirküleri
9. Kimlik Fotokopisi
10. Ustalık Belgesi (Kapsamdaysa)
11. Yangın Söndürücü Faturası (6lt)
12. Naylon Telli Dosya
13. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
14. (26x35) Torba Zarf
15. Yangın Önlem Raporu (G.S.M)
16. Mesleki Yeterlilik Belgesi

SIHHİ MÜESSESE
1. Müracaat Formu (Belediye Veznesi'nden)
2. Tapu Fotokopisi
3. Yapı Kullanma İzin Belgesi
4. Kira Sözleşmesi
5. Vergi Levhası Fotokopisi
6. İkametgah
7. Esnaf Sicil Kaydı
8. Şirketlerde Ana Sözleşme ve İmza sirküleri
9. Kimlik Fotokopisi
10. Ustalık Belgesi (Kapsamdaysa)
11. Yangın Söndürücü Faturası (6lt)
12. Naylon Telli Dosya
13. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
14. (26x35) Torba Zarf
15. Mesleki Yeterlilik Belgesi
Buharkent Belediyesi İşyeri Açma Ruhsatı
Buharkent Belediyesi